O nas

Klaudia-Hadwiczak-Wójciak

Studia licencjackie ukończyłam w 2017 roku na kierunku filologia angielska, spec. nauczyciel języka angielskiego, przy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Tytuł magistra logopedii zdobyłam w roku 2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie obrony pracy magisterskiej pt. „Dwujęzyczne i wielojęzyczne wychowanie – badanie świadomości, wiedzy i strategii stosowanych przez rodziców dzieci bi- i multilingwalnych”.

Swoje doświadczenie zawodowe (w trakcie trwania studiów jak i po ich zakończeniu) nabyłam pracując w krakowskich szkołach podstawowych oraz gabinecie logopedycznym, mając pod opieką małych i dużych uczniów z trudnościami artykulacyjnymi, komunikacyjnymi czy szkolnymi.

Od 1 marca bieżącego roku jestem częścią zespołu „Literkowa”, w którym to każdego dnia poszerzam swoją wiedzę z oraz zdobywam doświadczenie zawodowe z zakresu logopedii. W przeciągu ostatnich miesięcy ukończyłam szkolenie dot. „Innowacyjnych metod elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii” oraz byłam uczestnikiem projektu „Innowacyjny Logopeda”, w ramy którego wpisywały się takie zagadnienia jak „Innowacyjne podejście do terapii dziecka ze spektrum ASD”, „Masaż logopedyczny z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy specjalistycznych”, czy „Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping”.

Prowadząc terapię staram się podejmować działania i dostosowywać narzędzia pracy tak, aby pomóc małemu człowiekowi pokonać trudności, z którymi się mierzy. W swojej pracy cenię sobie przygotowanie metodyczne i merytoryczne, choć za nadrzędny cel uznaję dobrą relację pełną cierpliwości i empatii dla dziecka i jego rodzica.